Weisbjerg plats inom HSP Gripen

Sigvard Weisbjerg (se bild) tillträdde den 12 januari en nyinrättad tjänst på företaget som platschef med ansvar för produktion, personal och kvalitet. Tjänstens uppgifter har tidigare legat på VD som nu kommer att frigöra tid för marknadsfrågor och affärsutveckling.

Sigvard Weisbjerg kommer närmast från en tjänst som projektledare med focus på produktutveckling, processer och affärsutveckling på Voith Turbo Safeset AB. Innan dess jobbade han i många år som VD och utvecklingschef på Medair AB som senare blev Nonin Medical AB, verksamma inom medicinteknisk utrustning.

- Vi står inför flera stora projekt med interna system, nya maskiner och flytt av produktionen under 2015, varför detta är helt i linje med vår fortsatta expansion, säger Tomas Jonsson, VD på HSP Gripen.

- I och med flytten får vi ändamålsenliga lokaler som ger oss ett bättre industriellt flöde och säkrar den fortsatta tillväxten. Vi implementerar samtidigt nya kvalitetssystem och optimeringar i produktionslinjen. Dessa kommer sammantaget att öka vår kapacitet med 100 procent sett till antalet årsgripare, och sett till dagens produktmix. Det kommer också att förenkla vårt arbete och göra oss mer konkurrenskraftiga, fortsätter Jonsson.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress