Volvo gör vanliga batterier ovanliga

Volvo Car Group har utvecklat ett revolutionerande koncept för lätta, energilagrande karosskomponenter som skulle kunna ge framtida elfordon en förbättrad energianvändning. Materialet, som består av kolfiber, nanobatterier och superkondensatorer, ger en lättare och mindre utrymmeskrävande energilagring och dessutom karosskomponenter som är både kostnadseffektiva och miljövänliga.

Volvo Car Group deltog som enda biltillverkare i det EU-finansierade forskningsprojektet, som inkluderade nio andra deltagare. Projektet hittade ett möjligt alternativ till de tunga, skrymmande och dyra batterier vi ser i hybrid- och elbilar idag, ett alternativ som samtidigt ger bibehållen kraft, prestanda och kapacitet. Forskningsprojektet pågick under 3,5 år och har nu realiserats som karossdetaljer i en Volvo S80-experimentbil.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress