Visar var kablarna finns

Nu är CB DiffAnt i full produktion.Detta efter en lyckad testperiod. Den har klarat alla prov vad gäller såväl damm, stötar som väta. CB DiffAnt tillverkas nu med företagets nya CableBuster, och möjliggör en något längre antenn för bättre effekt.

CB DiffAnt fungerar överallt och antennuppbyggnaden undertrycker direkta radiosignaler, men fångar istället upp signalerna via näraliggande kablar.

Denna metod används sedan för att säkert kunna lokalisera kablarna.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress