Vintermärkta däck rekommenderas

Goodyear rekommenderar att operatörer av kommersiella fordon över 3,5 ton använder dedikerade vinterdäck på samtliga axlar i synnerhet då extrema vinterförhållanden förekommer regelbundet i norden, Ryssland och bergsområden. Eftersom de är framtagna och optimerade främst för vinterförhållanden – på is- och snötäckta vägar – överträffar deras vinterprestanda minimikraven för 3PMSF-märkning.

Idag finns ingen gemensam EU-lagstiftning om vinterdäck, utan lagkraven för vinterdäck ser olika ut i olika länder. Det finns dock en officiell EU-definition av ”vinterdäck”.

Enligt EG-förordning 661/2009 definieras ett snödäck (eller 'vinterdäck') som ett ”däck vars slitbanemönster, gummiblandning eller struktur primärt utformats för att under vinterförhållanden visa bättre prestanda än ett normalt däck i fråga om förmågan att initiera eller bibehålla fordonsrörelse”.

Den märkning som för närvarande används på däcks sidoväggar för att differentiera vinterdäck från vanliga däck är M+S (även M.S eller M&S), så som stipuleras i EU-lagstiftningen[1]. Den 1 november 2012 gjorde FN/ECE-föreskrift 117-02 en ny märkning officiell i EU: symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF). Till skillnad från M+S-märkningen får 3PMSF enligt lag endast användas om däcket uppfyller ett minimikrav på snöprestanda – ett så kallat 'snögreppsindex'. M+S är fortfarande en tillåten märkning, men är inte juridiskt kopplad till någon lägsta garanterade prestanda under vinterförhållanden.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress