Viktig för Trelleborg och Sverige

Beräkningar visar att mer än 2 000 personer, direkt och indirekt, har sin inkomst av hamnen. En verkstad, Rondellen, som servar kapell, lätta och tunga släp, har mer än hundra anställda. Den ligger i direkt anslutning till hamnen. Det är ett exempel på företag som inte funnits om inte hamnen varit där. På webben finns adresser till 38 speditionsföretag i kommunen. Hamnanläggningen tillkom 1862. Den har betytt oerhört mycket för Trelleborg som stad. Starten för regelbunden fartygstrafik togs med ”Den kungliga sträckan”. Den startade 1897 med klassiska ”Drottning Victoria” – en förbindelse mellan Stockholm och det som på den tiden sågs som världens huvudstad, Berlin. I sträckan Trelleborg - Sassniz. Det blev ett signalvärde i att hamnen var viktig. Kommunen äger hamnbolaget. Kommunstyrelsens ordförande är dessutom ordförande i hamnbolaget. Hamnen är ett aktiebolag med egen styrelse. Fyra ledamöter är politiker som dessutom är ledamöter i kommunfullmäktige. Övriga kommer från spederi- rederibranschen och industri- och bankvärlden.
  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress