– Det här är ett mycket dåligt resultat. Förare som inte följer stopplikten får en sämre uppsyn över trafiken och riskerar sin egen och andras säkerhet. Att inte stanna vid stopplikt är ofta bara ett av flera tecken på bristande respekt för trafikreglerna, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännens Riksförbund.

Undersökningen bygger på 4 672 observationer i 14 kommuner. Bland privattrafikanter – personbils- och mc-förare – var andelen som inte stannade 33 procent. Motsvarande andel bland yrkestrafikanter – buss-, taxi- och lastbilsförare – var 31 procent, men det är stora skillnader inom gruppen.

– Att nästan varannan taxichaufför inte följer stoppliken är mycket nedslående då de är normbildande i trafiken och borde vara föredömen. Skulle fler förare ha ett gott trafikantbeteende och följa stopplikten skulle olycksrisken minska och trafiksäkerheten öka, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.