Per-Arne Nilsson har gjort en lång resa för att sätta fokus på brott riktad på transporter på väg. Och vad som finns att göra.
– I början skyllde alla på alla. Självkritiken är större i dag. Fler frågar sig vad de kan göra för att komma tillrätta med stölder och annan kriminalitet. Som polis var jag van vid att sparka in dörrar. Nu, som konsult på den privata marknaden, får jag vara mer ödmjuk.
Enligt Per-Arne Nilsson brister branschens förtroende för hur myndigheterna ställer upp. Och att det ses som det största hotet mot näringen.
Men han har alltså sett en vändning när det gäller intresset att stoppa vägstölder.
Peter Jeppsson, vd för Transportgruppen punktade upp tre skäl till varför han var i Falkenberg och vilka frågor som engagerar honom.
Stölder som drabbar varuägare och transportörer. De ökar och inslaget av våld ökar.De svenska åkerierna slåss mot utländska konkurrenter med ett lägre kostnadsläge. Det finns ett inslag av olagliga inrikes transporter.Chaufförer lever under vidriga förhållanden och knappt tjänar några pengar, vilket leder till ”oönskade effekter”.
Har det ljusnat när det gäller de här frågorna?
– Ja, myndigheterna riktar mer uppmärksamhet mot de här problemen, både när det gäller kriminalitet och olaglig trafik, som är svår att övervaka och beivra. Polisen och skattemyndigheten har riktat ett större fokus på detta. Som fenomenet med falska företagare, de som kallar sig företagare och f-skattare men inte är det.
Jan Westling, länskriminalen i Stockholm, berättade för Å&T att Stockholm också har en transportsäkerhetsgrupp och att säkerhetstänket ökat även där:
– Hos oss handlar det mer om stölder ur distributionsbilar.  De lämnas ofta olåsta när stressade chaufförer ska lämna ett paket. Vi har informerat branschen om detta och en skärpning har skett. Chaufförerna låser mer nu än tidigare.