– Det blir sju till åtta lass per dag, berättar Jonas Zittra, produktionschef för Nordkalks fabrik i Köping och kalkbrottet i Forsby.

Trots en omfattande utlastning av kalksten är dagens verksamhet i Forsby förhållandevis stillsam. Vid två tillfällen per år kommer entreprenörer för att spränga och krossa kalksten, totalt några veckor per år. Däremellan sker endast utlastning, dels av kalksten i olika fraktioner, dels av fyllnadsmassor.

– Här finns ungefär 25 miljoner ton kvar att bryta. I fjol gjorde vi ett uttag på cirka 80 000 ton, så det finns kalksten för mycket lång tid framöver.

Nordkalk ingår i finska koncernen Rettig Group. Utöver Nordkalk ingår rederiverksamhet och företag för inomhusmiljö. Nordkalk har verksamhet runt Östersjön och har anläggningar på flera platser i Sverige, från Skåne och till Norrbotten. Huvudbrottet för kalksten finns i Storugns på Gotland.

Förädling

I Köping finns en roterugn, som huvudsakligen förädlar kalk från Gotland. I processen omvandlas kalkstenens kalciumkarbonat till kalciumoxid, så kallad bränd kalk, som huvudsakligen används inom stål- och pappersmassaindustrin. Den brända kalken vidareförädlas även till släckt kalk. Det sker genom att den brända kalken blandas med vatten, vilket ger kalciumhydroxid, som bland annat används vid rökgasrening.

Dessutom finns en karbonatlinje, som i vidareförädlar Forsbykalk exempelvis till foderkalk och filler till spackel och asfaltsprodukter. Fabriken i Köping levererar även jordförbättringsprodukter till lantbruk.

1,8 miljarder år

Utmärkande för kalkstenen i Forsby är att den är väldigt gammal – cirka 1,8 miljarder år. Fyndigheten utmärks också av mäktigheten, det vill säga hur djupt ner kalkberget sträcker sig.

– Forsbykalken är förhållandevis ren, även om den inte kommer upp till samma höga kalkhalt som på Gotland, berättar Jonas Zittra.

 

Kalla Fakta: Kalklinbanan Forsby – Köping

Ägare: Nordkalk AB, sedan 1990. Ursprungligen Skånska Cement AB.

Längd: 42 kilometer

Invigd: 1941

Last per korg: 1 350 kg (ursprungligen 1 200 kg)

Kapacitet: 94 ton/h

Hastighet: 10 km/h

Antal sektioner: 4 st

Antal stolpar: 235 st

Antal korgar: 750 st

Antal spännstationer: 12 st

Drivning: 4 motorer á 125 hk. Drivstationer fördelade på Forsby, Malmberga (2 st) och Köping.

Byggföretag: AB Nordströms Linbanor

Ursprunglig investering: 4 miljoner kronor

Mer information och studiebesök: Kalklinbanans vänner, www.kalklinbanan.se