I oktober genomförs ett seminarium i Madrid om ISO 39001, ledningssystem för trafiksäkerhet. Mårten Johansson, teknikchef och lead auditor i Sveriges Åkeriföretag berättar där om svensk åkerinärings praktiska erfarenheter av trafiksäkerhetsarbete och certifiering enligt ISO 39001.

Seminariets arrangör är Brysselbaserade European Transport Safety Council, ETSC, som driver projektet PRAISE. PRAISE syftar till att främja effektiva åtgärder för att minska antalet dödade och skadade i trafiken. EU kommissionen är medfinansiär i arbetet som baseras på internationell vetenskaplig forskning och bästa praxis inom trafiksäkerhetsområdet.