Uppgraderar dieselmotorn

I skuggan av olika händelser kring avgasutsläpp introduceras Twintec/Baumot SCR system B-NOx i samarbete med det svenska företaget Physitron AB. B-NOx system fungerar både i realtid och över längre tidsrymder. Tillverkaren uppger själv att NOX reducering är större än 97 procent, CO reducering mer än 95 procent, HC reducering mer än 90 procent och sotpartikelreducering större än 95 procent.

Systemet är testat och godkänt för användning av europeiska och amerikanska institut som Milbrook, TÜV, EPA, VERT och Transportstyrelsen.

Systemet lämpar sig både för fabriksmontering till motorer som ännu inte uppfyller Euro 6/Steg 4 och till eftermontering av motorer inom Euro 3/Steg 2. Installationen uppgraderar och klassar om fordonet till EURO 6.

En av fördelarna är att systemet, redan i ett tidigt skede låter ammoniak direktinsprutas i avgasströmmen. Detta gör att låga avgastemperaturer inte är ett hinder för funktionen.

Till exempel, tomgångskörning som alltid har varit en svårighet för traditionella SCR system, där otillåtna höga halter av NOx och sotpartiklar släpps igenom, förblir låga i B-NOx systemet och uppfyller miljözonernas utsläppsregler, även vid tomgångskörning.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress