Tung logistikutrustning för miljoner

Nu driftsätter Ntex Logistics AB en helt ny containerlyftare, Reachstacker. Investeringen görs i samarbete GTS-Göteborgs Truck Service. Maskinvärdet beräknas till cirka fyra miljoner kronor.

– Vi genomför just nu ett omfattande förändringsarbete av vår godslogistik i Göteborg. Containerlyftaren kommer att bli en viktig del i vårt framtida arbete på Synnerödsterminalen, varifrån vi bland annat hanterar en stor del av alla containers som passerar Göteborgs hamn, säger Dan Ericsson, VD på Ntex Logistics AB.

Containerlyftaren levereras av GTS, Göteborgs Truck Service. Tillverkare är Sany Germany, en ny aktör på marknaden för tung logistikutrustning.

Sany Reachstackern ersätter tidigare GTS-levererad utrustning på Ntex Logistics och leveransen beräknas till september.

Den är utrustad för att möta höga krav på driftssäkerhet, ergonomi och ekonomi. Bland maskinkomponenterna återfinns bl.a Volvo Pentas senaste Euro IV miljöklassade motor.

Maskinen är den första som levereras till Sverige.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress