Nio av tio lastbilsolyckor beror på den mänskliga faktorn. Det konstateras i en ny europeisk rapport om trafiksäkerhet och trafikolyckor från Volvo Lastvagnar som presenterades på Transportforum 2013.
Rapporten har utarbetats av Volvo Lastvagnars avdelning för olycksforskning (Accident Research Team) och baseras på egna undersökningar av olyckor samt data från olika nationella och europeiska myndigheter. Den beskriver varför olyckor med lastbilar inträffar, hur de går till och vad man kan göra för att minska olycksrisker och konsekvenser.
- 90 procent av alla lastbilsolyckor beror helt eller delvis på den mänskliga faktorn, till exempel ouppmärksamhet eller missbedömning av hastigheten, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.

Flest singelolyckor
Rapporten visar också att trafikonykterhet inte är en av de större orsakerna till olyckor. Endast 0,5 procent av de lastbilsförare som var inblandade i allvarliga trafikolyckor var alkoholpåverkade. Motsvarande andel för olyckor med personbilar är 15 till 20 procent.
Större delen av de olyckor där lastbilsförare skadas är singelolyckor där lastbilen kör av vägen. Men över hälften av alla allvarliga olyckor med lastbilar involverade utgörs av kollisioner mellan personbil och lastbil.
- Tillgången till fakta om olyckor är en oerhört värdefull bas för vårt kontinuerliga säkerhetsarbete och hjälper oss att prioritera rätt i vår produktutveckling. Till exempel har vi ökat säkerheten i våra senaste lastbilar med olika stödsystem som till exempel förbättrar sikten och varnar eller uppmärksammar föraren om något inte står rätt till, säger Carl Johan Almqvist.

Förbättrad säkerhet
Tack vare säkrare fordon, förbättrad infrastruktur och ett säkrare beteende i trafiken har antalet trafikolyckor med dödlig utgång på Europas vägar minskat kontinuerligt sedan början av 1990-talet. Men betydligt fler liv skulle kunna räddas om fler använde säkerhetsbältet, vilket inte ens varannan europeisk lastbilsförare gör idag. Endast fem procent av de lastbilsförare som omkom i trafikolyckor var bältade.
- Så länge människor skadas i trafiken kommer vi att fortsätta att verka för en högre säkerhet. Dels genom att göra lastbilarna allt säkrare både för förare och andra trafikanter, dels genom att sprida kunskap och påverka beteenden och till exempel få fler att använda säkerhetsbälte.