• Eero Lukkarinen, VD för Ponsse AB, är glad över framgångarna med Scorpion och att en av de första maskinerna gick till Sverige.
  • – Den aktiva stabiliseringen ger optimal komfort och viktfördelning, säger Lars Dahlin, säljare på Ponsse AB.
  • Jerker Welén berättar att Scorpion har en nyutvecklad Steg 4F-motor från Mercedes Benz.

Trettio sålda Scorpion i Sverige

Eero Lukkarinen, VD i Ponsse AB, berättar att Ponsse AB hittills har sålt 30 Scorpion i Sverige, med en mix av gallringsskördare och slutavverkare. Det är den volym som företaget i praktiken klarar att leverera till Sverige under 2014.

Eero konstaterar att intresset för de nya skördarna har varit enormt.

– Det är sällan vi presenterar en produkt på en mässa och kort därefter har sålt en hel årsproduktion, säger Eero.

Intresset var påtagligt även vid Ponsses maskinvisning i Västsura i början av mars. Många reste 50-60 mil enkel resa för att stifta närmare bekantskap ScorpionKing.

Stor hytt

– Reaktionerna blev väldigt positiva. Merparten av kommentarerna handlade om förarkomforten, kranen och det låga marktrycket, berättar Eero.

Jerker Welén, instruktör och tekniker, instämmer. Han möttes också av reaktionen att hytten var oväntat stor.

– Slutavverkaren och gallringsskördaren har samma motor. Det är en helt nyutvecklad Steg 4F-motor från Mercedes Benz. Cylindervolymen är 7,7 liter och effekten är 210 kilowatt, berättar Jerker.

Tack vare den nya motorn, som uppfyller de senaste miljökraven, och förbättrad hydraulik har serviceintervallen kunnat förlängas från 600/1 200 timmar till 900/1 800 timmar.

Extra hjulpar

Under maskinvisningen i Surahammar demonstrerades även en skotare utrustad med Ponsse 10W, som med ett extra hjulpar förvandlar åttahjuliga skotare till tiohjulingar.

Säljaren Lars Dahlin märker ett stort intresse för att minska marktrycket, dels för att skona marken, dels för att öka framkomligheten.

– Frågorna kring skonsamma avverkningar är högaktuella hos både skogsbolag och entreprenörer. Här gäller det att se till både skördare och skotare. För att skotningen ska kunna ske skonsamt som möjligt gäller det att även skördaren varit rädd om underlaget, framhåller Lars.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress