Tank för vattenförsörjning

LBC Wetab kan nu erbjuda sina kunder vatten till bland annat pooler, att användas vid krossning, sprängning och betongarbeten. Andra tillfällen när tjänsten kan utnyttjas är i händelse av torrlagda brunnar och inte minst för att hjälpa omkringliggande kommuner vid avbrott på ordinarie dricksvattendistribution.

Sedan i slutet av juli har LBC Wetab levererat cirka 400 kbm vatten till kunder i Värmland.

Dricksvattentanken levererades av Svensk Vattenförsörjning AB och är tillverkad av rostfritt stål, på lastväxlarram och har en volym på 10 kbm samt försedd med utrustning som underlättar hantering av dricksvatten.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress