Tank för vattenförsörjning

LBC Wetab kan nu erbjuda sina kunder vatten till bland annat pooler, att användas vid krossning, sprängning och betongarbeten. Andra tillfällen när tjänsten kan utnyttjas är i händelse av torrlagda brunnar och inte minst för att hjälpa omkringliggande kommuner vid avbrott på ordinarie dricksvattendistribution.

Sedan i slutet av juli har LBC Wetab levererat cirka 400 kbm vatten till kunder i Värmland.

Dricksvattentanken levererades av Svensk Vattenförsörjning AB och är tillverkad av rostfritt stål, på lastväxlarram och har en volym på 10 kbm samt försedd med utrustning som underlättar hantering av dricksvatten.

Tidningar inom mediagruppen Swepress