Det var både antalet transporter, körda kilometer, lastad godsmängd och transportarbetet med svenskregistrerade lastbilar som minskade kraftigt under 2012. Det visar Trafikanalys officiella statistik om Lastbilstrafik.

Antalet inrikestransporter minskade med 15 procent, antal körda kilometer för inrikes och utrikes trafik minskade med 8 procent och lastad godsmängd minskade med 11 procent jämfört med 2011.

- Så här låga värden har vi inte sett tidigare under hela 2000-talet för svenska lastbilar, konstaterar Sara Berntsson utredare på Trafikanalys.

Transportarbetet* uppgick till drygt 33 miljarder tonkilometer under 2012. Det är en minskning med 9 procent jämfört med föregående år. Antalet kilometer som lastbilarna körde i inrikes- och utrikestrafiken uppgick till 2,4 miljarder kilometer. Under 2012 utförde svenska lastbilar 29,9 miljoner varutransporter både inom och utom Sverige. Inrikestrafiken dominerade, 99 procent av alla varutransporter gjordes inom landet.