• VERSO-datorerna från JLT är utvecklade för att klara de mest extrema förhållanden, med exempelvis vibrationer, damm och stora temperaturväxlingar.
  • Den mobila datorn i lastbilshytten kommunicerar med åkeriets informationssystem, men kan också styra och övervaka ekipagets funktioner och status.
  • Per Holmberg, VD i JLT, märker ett ökat intresse för att datorernas stryktålighet kombineras med prestanda i både processor och kommunikation.
  • Verso – här i tiotumsutförande – är framtagen för heavy duty-segmentet.
  • JLT1214N har utvecklats för krävande användning inomhus.
  • I samarbete med Volvo har JLT tagit fram datorer för ekipage i ETT-projektet.
  • Rätt information till och från trucken är en förutsättning för lagrets funktion. Miljön kräver att truckens dator klarar vibrationer.
  • Tillförlitliga datorer i hamnkranarna säkrar att fartyget kan lämna kaj med rätt last i rätt tid.

Svenska datorer i de tuffaste miljöer

Stryktålig prestanda säkrar funktion och logistik

Kraven på mobila datorer i maskiner och fordon kan vara väldigt olika. Vissa datorer kan relativt enkelt ersättas om de inte håller måttet, medan andra utgör naven för både funktion och affärskritisk information. Svenska JLT Mobile Computers har hittat sin nisch där utmaningarna är som störst. Sedan starten i Växjö för drygt 20 år sedan har företaget levererat över 90 000 datorer till maskiner och fordon i miljöer som skogar, sågverk, gruvor, oljeindustri, lager, hamnterminaler och vägar.

JLT Mobile Computers har under lång tid gjort viktiga avtryck på världskartan för mobila och stryktåliga datorer. Under de båda senaste åren har företaget haft extra mycket vind i seglen och det har i stor utsträckning blåst västerut. Redan tidigare har Nordamerika varit en viktig marknad för JLT och nu är den starkare än någonsin.

– Vi etablerade oss med eget bolag i USA under hösten 2014. Det gjorde vi genom att ta över verksamheten från det som tidigare var en exklusiv återförsäljare. Genom vårt dotterbolag i Arizona finns vi representerade med både försäljning, kundanpassning och service, berättar Per Holmberg, VD i JLT sedan 2009.

JLT startades av Jan Olofsson 1994, då med tillverkning av styr- och mätelektronik till skogsindustrin, bland annat med Rottne som kund. Verksamheten utvecklades sedan till att erbjuda standardiserade PC-lösningar anpassade för lager, logistik och transport. Via samarbetspartners etablerade sig JLT tidigt i USA, vilket har betytt mycket för företagets utveckling.

Utmanande miljö

Affärsidén är att säkerställa tillförlitlig hantering av information – även affärskritisk – i en utmanande miljö. Det ställer stora krav i alla delar, från enskilda komponenter och montage till yttre skydd och service.

– Vi har nu helt inriktat oss på kunder som värdesätter tillförlitlighet och prestanda i utsatta miljöer. Största segmentet är logistik, med datorer för exempelvis lagertruckar, hamnkranar och transportfordon. Vi verkar också inom heavy duty-området, däribland skogs- och gruvindustrin. Oftast är datorerna monterade i maskiner och fordon, men det finns även sådana som ständigt används utomhus, berättar Per Holmberg.

Tillförlitligheten främst

Gemensam nämnare för applikationerna är att tillförlitligheten värderas väldigt högt, antingen för att styra maskinens/fordonets funktioner eller för att säkerställa flödet av information – eller både och. Behovet av processorkraft varierar. En del datorer används mest för att samla in data, som sedan skickas vidare till molnlösningar. Andra hanterar mycket data lokalt i datorn, exempelvis vid positionering och användning av kartprogram. I en del fall är det viktigt att kunna logga data lokalt, för att sedan sända den vidare när tillfälle ges. När det gäller lastbilar märks nu ett stort behov av datorer försedda med GPS och som kommunicerar med 3G- och 4G-modem.

– Kraven på stryktålighet ger olika utmaningar i olika miljöer. I en lagertruck kan en dator utsättas för tuffa vibrationer, medan damm och temperaturskillnader ställer särskilda krav i lastbilar. I hamnmiljö förekommer dessutom fukt, väta och ibland även saltdimma, berättar Per Holmberg.

Samlar fler funktioner

Per Holmberg ser att datorerna allt oftare samlar olika funktioner, såsom logg, backkamera och GPS.

– Det har inte varit ovanligt med flera olika skärmar i en förarhytt. Nu ser vi trenden att det blir allt fler funktioner kopplade till samma skärm. Det ger förutsättningar till en mer lättöverskådlig förarmiljö, säger han.

Två produktlinjer

JLT har koncentrerat sig på i huvudsak två produktlinjer, med modeller som sedan anpassas till kundernas behov. Datorerna inom JLT1214N-serien är främst avsedda för krävande användning inomhus, medan VERSO-serien är framtagen för heavy duty-applikationer. Försäljningen sker via ett nätverk av återförsäljare och systemintegratörer.

– Vi måste kunna erbjuda ett komplett erbjudande. Idag stannar det inte vid hårdvaran, utan leveransen inkluderar operativsystem, servicekontrakt och tillbehör. Vår uppgift är att erbjuda de bästa plattformarna och ge våra sambetspartners rätt förutsättningar att möta slutkundernas behov.

Kundanpassningen sträcker sig längre än att optimera själva datorn efter kundens önskemål. Även hur datorn och dess tillbehör packas för montage är betydelsefullt. Detsamma gäller upplägget för service.

All tillverkning i Sverige

Produktionen är helt förlagd till Sverige och sker huvudsakligen vid Flextronics anläggning i Ronneby. JLT har även viss egen tillverkning i Växjö, då främst av förserier. Per Holmberg ser flera fördelar med att ha produktionen i Sverige.

– Närheten mellan utveckling, produktion och service ger oss utmärkta möjligheter att anpassa utbudet till kundernas krav. Det ger vinster i flexibilitet, men också kostnadsmässiga sådana, fastslår Per Holmberg.

– Dessutom pågår en ständig vidareutveckling, som gör det tätt mellan förändringarna. Vi jobbar alltid med nästa plattform och den processen involverar både utveckling, produktion och kunder.

Starkast i USA och Norden

Förra året omsatte JLT drygt 70 miljoner kronor och hade då i huvudsak tolv anställda. Genom satsningen i USA har antalet medarbetare fördubblats. Idag står USA för närmare hälften av försäljningen. Ungefär 20 procent av försäljningen sker till kunder i Norden. Det ger JLT en förhållandevis stark hemmamarknad. Till detta bidrar ett par större nordiska systemtillverkares originalmontage av JLT-datorer, vilket indirekt ytterligare sprider datorerna över hela världen.

Per Holmberg konstaterar att 2015 började bra.

– På marknaderna märks både upp- och nedgångar. De tuffa tiderna inom kol- och oljeindustrin drabbar oss förstås, men vi ser samtidigt uppgångar inom logistik och transport. Vidare märker vi ett ökat intresse i södra Europa, likaså i USA med vår närvaro där.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress