Så sent som den 8 oktober invigdes den 624 meter långa bron över Motalaviken. Den kostar 290 miljoner och ingår i ett stort vägprojekt där R50 byggts ut. Bron ska finansieras med avgifter, en hundring för lastbilar och en tia för personbilar är det sagt. Kameror som ska registrera alla som passerar finns på plats. Men byråkratin har inte hängt med.

Och utländska åkerier slipper att betala – även här.

- Som avgiftshanteringen fungera nu kommer det troligen inte vara möjligt, säger Ingemar Frej, regionchef för Trafikverket mitt.

Motala kommun står för hundra miljoner av kostnaden.

- Opinionen mot en broavgift är stark, säger Peter Ingelsson, kommunchef.

Tung börda

Emanuelssons Transport är bara ett av ett 20-tal Motalaåkerier som kommer att tvingas betala för att ta den här vägen istället för genom stan. Men åkerier i Mjölby och Vadstena kommer förstås också att använda bron.

R50 är ett viktigt stråk från Örebro till Göteborg/Helsingborg.

Jörgen Emanuelsson:

- Vi kommer garanterat att köra över bron 14 gånger om dagen. Alternativa vägar kommer nog att stängas. Jag tycker att vi bor här och kommer att använda bron flitigt ska få det litet billigare. Om jag skulle säga till en kund att jag måste lägga på 200 kronor för att köra över bron fram och tillbaka så kommer jag att mötas med ett flatskratt.

Motala, Sundsvalls och Nacka kommun har gjort gemensam sak för att slippa broavgifter.

Camilla Egberth, kommunalråd (s) i Motala:

-Att ta ut avgifter motsvarar syftet att spara miljön när man vill att trafiken ska ta den vägen. Vi tycks vara bundna till ett avtal som skrevs med Trafikverket för fyra år sedan. Men vi vet exempelvis inte om avgiften ska tas ut på lastbilar eller långtradare med släp. Åkarna här omkring kommer hur som helst att drabbas hårt.

Överkörda

Egbertt anser att kostnaderna för att ta in avgifterna kommer att bli lika höga som brokostnaden:

- I två och ett halvt år har vi begärt ett möte med departementet för att reda ut allt detta. Vi ville ha ett samtal innan lagförslaget lämnades vidare men blev överkörda. I princip är det Trafikverket som ska bestämma avgifterna. Nu har vi i alla fall fått ett mejl om en träff och då ska vi ta upp det här med åkerinäringen.

Lagförslaget lär vara klart så att avgifter ska kunna tas ut från mars-april. Fram till dess blir det gratis att välja den här vägen av R50.

-Intressant se om vi får de effekter som det är tänkt. Och vad som händer när avgifterna införs. Vi har ingen aning om hur höga vägtullarna blir.

Naturskyddsföreningen i Motala anser att bara lastbilarna ska betala.

Sundsvallsbron nästa

Bron över Sundsvallsfjärden ska vara klar 2015.

-Trafikverket har uppdraget bron men inte medel att finansiera den. Enligt EU-direktivet Eurovinjett så kan inte den tunga trafiken finansiera andra trafikslag. Om lastbilar ska betala så ska även privatbilister betala, säger Ulrika Sjöberg, informatör.

Regionchef Ingemar Frej, Trafikverket:

- I grunden finns beslut att vägtullar ska tas ut på de här tre broarna. Lagstiftningen har inte hängt med. Ett förslag om hur det ska se ut kom i vintras. Både tung trafik och privatbilister ska betala. I Motala finns ett avtal om den exakta avgiften, i Sundsvall finns bara en ansats till det, i en bilaga till avtalet. Där finns tanken att bara belasta lastbilar med antingen 50 eller 100 kronor. EU-direktivet medger att bara lastbilar kan belastas, men då måste staten avgiftsfinansiera för personbilarna.

Frej reder ut en central fråga:

- Vägtullar kan bara tas ut för broar, tunnlar och bergsskärningar. Nacka tillhör Sveriges mest snabbväxande kommuner. Den bro som ska byggas över Skurusundet ska påbörjas nästa år. Statliga pengar saknas, kostnaden 850 miljoner ska finansieras med broavgifter. Vilket en majoritet i såväl Nacka som Värmdö kommun gör tummen ner för.

De har 88 procent av invånarna med sig, enligt en Domoskopundersökning.