Svagt uppåt för diesel

Försäljningen av bensin och E85 sjönk under september. Försäljningen av diesel steg svagt. Det var en leveransdag mer i september i år i jämförelse mot förra året. Allt enligt preliminära siffror från SPBI.

Bensinförsäljningen sjönk svagt i september och uppgick till 299 000 kbm. Det är en nedgång med cirka 5 300 kbm eller ca 2 procent. Ackumulerad bensinförsäljningen uppgick till ca 2 707 000 kbm, även här en minskning med cirka 116 700 kbm eller ca 4 procent.

Försäljningen av diesel steg något under september 2014 och omfattade cirka 491 300 kbm, vilket är en ökning med ca 22 300 kbm eller ca 5 procent. Ackumulerad dieselförsäljningen uppgick till ca 4 126 100 kbm, en uppgång med ca 97 100 kbm eller ca 2 procent.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress