För cyklisterna har utvecklingen stått still. Trots att de idag är farligare att cykla än att köra bil använder mindre än hälften av alla vuxna cykelhjälm.

- Det borde vara en självklarhet att skydda det viktigaste människan har, huvudet. Det är konstigt att så många väljer att utsätta sig för de risker det innebär att cykla utan hjälm, säger Lars Nordquist, Verksamhetsansvarig NTF Sörmland-Östergötland.