Det var många som ville ta del av UPM Kymmenes framgångsrika sätt att producera högklassig energiflis från krossad stubb. Den ej tidigare provade metoden, att ge en entreprenör totalansvaret för produktion av stubb kross, har visat sig mycket lyckad. På plats fanns också en svensk delegation på ca 20 personer från olika delar av biobränslesektorn.

Det var bland annat Skogforsk, EON samt ett flertal flisningsentreprenörer som var nyfikna på den höga kvalitet i flisen projektet resulterat i då slutmaterialet har haft ett energiinnehåll på 1-1,1 mwh/lös kbm och en askprocent på 1-1,5 procent.

- Den låga askhalten har blivit en ”snackis” på Skogforsk så det är klart vi var tvungna att komma hit och se metoden” nämnde Örjan Grönlund, som arbetar för Effektivare skogsbränslesystem på Skogforsk. Det är flera delar i produktionen som är avgörande för att få fram en slutprodukt av sådan kvalitet som krävs av värmeverket.

Entreprenören, Signar Stenholm AB, som har mer än tolv års erfarenhet av stubbhantering fanns på plats och visade hela kejdan; dvs hur man på bästa sätt tar upp stubb, lagerhåller dem samt slutligen sönderdelar.