Större och bredare

Det händer en hel del hos Hassela Skogsprodukter AB och Gripen för närvarande. Sedan snart ett år sker tillverkningen i en ny drygt 3000 kvm stor produktionsanläggning i ett plan. Lokalen är utrustad med ett helt nytt traverssystem, ett renrum för hydraulik, nya el-, luft- och gasledningar samt nyrenoverade kontors- och personalutrymmen.

– Sedan ett par månader sedan är vi i full igång i Hudiksvall. Vi effektiviserar produktionen löpande för att kunna tillgodose kundernas allt högre krav på leveransprecision och effektivitet. Därför valde vi att flytta från Hassela till mer centrala och ändamålsenliga lokaler i Hudiksvall.

– Sammantaget har vi investerat 10 miljoner kronor i maskiner och omställning. Det har resulterat i en toppmodern produktionsanläggning som förenklar produktionen och ökar vår

kapacitet, enkelt uttryckt betyder det att vi kan tillverka fler gripare på kortare tid, säger Sigvard Weisbjerg, platschef hos HSP Gripen.

– Men det är inte bara lokalerna som blivit större utan även personalstyrkan har växt med Sigvard Weisbjerg som ny platschef, Magnus Bergman som inköpare och produktionsplanerare, Andreas Löfling som säljare med fokus på ÅF-nätet i Sverige, Norge och Finland, säger Tomas Jonson, vd.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress