Nya gruvetableringar ställer nya krav på vägarna i Norrbotten. De tunga transporterna behöver bredare och mer hållfasta vägar.

Svevias uppdrag på väg 395 är värt 38 miljoner kronor och är en del i ett projekt som Trafikverket driver för de nya förutsättningar som gruvetableringarna medför för vägarna i området.

- När kolonner av 90 ton tunga transporter drar fram så blir omgivningen påverkad. Vägarna måste vara hållfasta och breda, både för ökad trafiksäkerhet men också för långsiktig hållbarhet av en infrastruktur som binder ihop gruvindustrin med marknaden i Europa och världen, säger Patrik Berglund, arbetschef, Svevia.

Svevia har precis startat sitt arbete som kommer att vara intensivt under hösten.

- All schaktning och återfyllnad ska vara klar till vintern så att transporterna kan köra på hållfasta och tillräckligt breda vägar i vintern. Till våren färdigställer vi slänter och lägger på det sista lagret asfalt.

Förutom hållfasthet och breddning på den 6 km långa sträckan kommer snäva kurvor med dålig sikt också att åtgärdas på vägen mellan Merasjärvi och Vittangi.