Stark ökning för supermiljöbilar

– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp högst 50 gram per km, har i riket som helhet ökat med 37 procent under det första halvåret i år. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer, men det är en positiv trend vi ser med successivt ökade registreringar av laddbara bilar varje år, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

– Stockholms län intar en särställning med hälften av landets alla registreringar av supermiljöbilar. Stockholms dominans förklaras bland annat av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, vilket innebär att även om bilarna registreras i Stockholms län, så kan de användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress