Henrik Sternberg är transportforskare. Han kartlägger utländska tunga fordons rörelser i Sverige. ”Sanningen om cabotage i Sverige”, kallar han sin vetenskapliga studie.

– Tidigare har det varit mycket snack, insändare och debattartiklar. Nu har vi svart på vitt på att utländska fordon utför uppdrag som strider mot alla regler. Ingen har, hittills, vetenskapligt belagt att det ligger till så här. Detta är verkligheten, chaufförer och andra har haft rätt när de kritiserat hur det ser ut.

Till sin hjälp har han 8 000 spioner – i huvudsak lastbilsförare.

– Jag vill hellre kalla dem forskarassisterande. Det är därför detta blivit världens största studie av det här problemet inom yrkestrafiken, säger han.

Nu finns det alltså akademiska studier på hur många som bryter mot bestämmelserna. Det går till så att chaufförer och allmänheten laddar ner en app, cabotagestudien. Sedan skrivs registreringsnumren på de utländska fordonen in i mobilen. Uppgifterna som hamnar i Sternbergs dator på Lunds Universitet visar: Var och när ett visst fordon befinner sig i Sverige.

– Mina 40 flitigaste medarbetare rapporterar mellan 30 och 200 bilar i dag, elitkärnan. De personerna känner jag ganska väl. Jag har mycket kontakt med dem och lyssnar på deras input.

Rapportörerna kan även ange vilket namn som står på trailern och mer exakt var de rapporterat – exempelvis vid vilken terminal fordonet angjort. Grundläggande information är position, tidpunkt och registreringsnummer.

Sternbergs kärntrupp består till 70 procent av yrkeschaufförer.

– Resten är friviliga som exempelvis ställer sig vid någon större väg och knappar in vad de ser. Datan bearbetas. Dagen därpå har vi visat datan på hemsidan, cabotagestudien.com.

En uppdatering sker också på Facebook. Där finns massvis med kommentarer, fakta och reflexioner från engagerade svenska personer.

Rörelserna syns efter ett klick på ”skyltar”, specifikt för hur varje lastbil rört sig i Sverige.

– Det syns tydligt att fordonet aldrig lämnar Sverige. När jag räknar fordon så tar jag, för pålitlighetens skull, bara med de som rapporterats minst sex gånger. På hemsidan kan närmare 4 000 tunga fordon följas. De flesta kommer från östra och sydöstra Europa.

Det är inte bara att gå ut och gripa syndarna.

– Eftersom det är en forskningsstudie så har vi maskerat skyltarna. Vi vill inte utsätta enskilad chaufförer eller företag för ett drev. Därför tar vi inte heller fram rättsliga bevis. Tanken är inte att våra uppgifter ska hålla i en rättegång.

– Men tydliga rörelsemönster visar att en mycket stor del fordon rör sig på ett sätt som sannolikt visar att åtskilliga fordon utför olagliga transporter. Vi har svart på vitt på en mycket dålig efterlevnad i Sverige.

Det förvånar inte Henrik Sternberg:

– Vi har inga straff, inga möjligheter att hålla kvar bilarna eller annat som avskräcker utländska aktörer från att agera illegalt.

Nästa steg?

– Myndigheterna har redan reagerat. Transportstyrelsen är intresserad av resultaten för att kolla rörelsemönstren, procenttal och omfattning. Vi ser ett stort intresse från allmänhet och media. Och förstås åkeribranschen som helhet. En av Sveriges största transportköpare har i sin ledningsgrupp beslutat att köra alla ankommande transporter mot vår databas. Bara för att kolla sin egen efterlevnad av reglerna. Det är ett stort genomslag när etiska transportköpare tar sitt ansvar.

De flesta olagliga körningarna sker med Stockholm, Göteborg och Malmö som bas. Men långtifrån alla.

– En fortsättning på studien skulle mycket väl kunna vara att ge polisen ett verktyg. Vi kan göra en variant – som en hjälp till polisen.