Snabbare härdningstid

Dow Corning EA-7100 innebär en helt ny teknik som gör det möjligt att jobba med upp till 50 procent snabbare härdningstid än vid användning av konventionella värmehärdande silikoner.

Det handlar om ett nytt snabbhärdande lim för elektronik. Dow Corning EA-7100 är ett enkomponent silikonlim med ett nytt robust härdsystem, radial cure – som eliminerar inhiberingsrisken.

Härdtiden är mycket snabb, eller från tre till femton minuter i värme. Vidhäftningen är utmärkt på de flesta metaller och plaster.

Produktionsflödet ökar och det extra processteg som primning eller annan förbehandling innebär elimineras.

G A Lindberg ChemTech AB är auktoriserad distributör i Sverige för Dow Corning material och att mer info finns på www.galindberg.se/chemtech.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress