Hur stort är problemet med dieselstölder? Det är en av frågeställningarna vid konferensen då brottsligheten mot den tunga trafiken åter stod i fokus.
Lotta Mauritzson berättade om de kedjor av sms-larm som SSF byggt upp.
– Vi har en tjänst som vi kallar Stöldstopp, en larmkedja. Om någon blir utsatt för en bränslestöld, så larmas det ut till skogs- och maskinentreprenörer samt åkare i området. När vi började med sms-larm var det mycket stölder i norra Sverige men nu är det ett stort bekymmer i de södra landskapen.
Hur kan det förklaras?
– Det är nog olika aktörer och konstellationer som varit igång. Allt från lokala förmågor till större ligor.
Åker de fast genom detta?
– Det kan bli bättre men polisen har ändå plockat några med slangutrustning och dunkar.
Har det skett på grund av Stöldstopp?
– Det har varit många samverkande faktorer som lett till detta, som exempelvis skogsföretagens blådiesel och tips.
SSF lägger in telefonnumret i kedjan. Området omfattar ett län. Den som är verksam i gränstrakterna till två län eller har verksamhet i flera län kan man välja att få larm från flera län.
– Stölderna sker ofta på flera ställen. Den som får ett larm får ett larm för att kunna åka och titta till sina egna fordon eller dieseltankar. Vi skickar ut efterlysningar på maskiner som Larmtjänst går ut med. För den enskilde gäller det att arbeta förebyggande. Larmkedjorna ökar fokus på stölderna och går också till polisen.
Stöldskyddsföreningen har samma bild som många andra i branschen: Det finns lastbilschaufförer som stjäl för att dryga ut sin ekonomi.
– Det finns även lokala förövare som vill tjäna pengar på det här sättet. Och andra stölder är väldigt organiserade, säger Lotta Mauritzson.
Ofta används olika sorts slangar och pumpar vid stölderna.