I Arbetsmiljöverkets nya direktiv AFS2010:1 fastställs att maskiner som arbetar med hydraulhammare för att dela skut, eller i miljöer där det finns risk för dolor, SKALL ha förarskydd som klarar dessa påfrestningar. I praktiken innebär detta att en ruta skall stå emot stora stenar, vassa skärvor samt även tåla kraften från 3 kg TNT som detonerar på tre meters avstånd från rutan.

För att klara dessa krav har maskinerna tidigare utrustats både med kraftiga galler och skottsäkra glas. Ett pansarglas i ram kan kosta uppemot 100 000 kronor.

En kostbar och tung lösning, där de yttersta glaslagren trots allt går sönder när de träffas av stenar.