Skyddsrutor i ram till grävare

Hammerglass AB arbetar med okrossbara glaslösningar till entreprenadmaskiner. En 12 mm Hammerglass-ruta med måtten 1x1 meter väger 14,4 kg. En ruta i glas med samma motståndskraft mot stenar och projektiler, är 32mm tjock och väger 80 kg.

I Arbetsmiljöverkets nya direktiv AFS2010:1 fastställs att maskiner som arbetar med hydraulhammare för att dela skut, eller i miljöer där det finns risk för dolor, SKALL ha förarskydd som klarar dessa påfrestningar. I praktiken innebär detta att en ruta skall stå emot stora stenar, vassa skärvor samt även tåla kraften från 3 kg TNT som detonerar på tre meters avstånd från rutan.

För att klara dessa krav har maskinerna tidigare utrustats både med kraftiga galler och skottsäkra glas. Ett pansarglas i ram kan kosta uppemot 100 000 kronor.

En kostbar och tung lösning, där de yttersta glaslagren trots allt går sönder när de träffas av stenar.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress