Skogsbranden ökar kraven på utbildning

Bandvagnsmekaniker är en viktig resurs i de tio Motor- och Transportenheter, som nu upprättas i Sverige. Detta är den andra kursen som genomförs av STV, med deltagare från hela landet. Kunskaperna från den första utbildningen sattes också på prov under den stora skogsbranden i Västmanland 2014. En av mekanikerna där utbildades av STV 2013.

För att förstärka transportresurserna i händelse av kris har Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, uppdragit till Frivilliga Automobilkåren och Bilkåren att upprätta tio Motor- och Transportenheter, placerade över hela landet. Lastbils-, buss- och bandvagnsförare samt motorcykelordonnanser och elverksskötare ingår i varje MTE. Som extra resurspersoner vidareutbildas ett antal bandvagnsförare till bandvagnsmekaniker.

STV har återigen av FAK fått i uppdrag att bedriva utbildning av mekanikerna. Med den långa erfarenheten av Bv206 och nära samarbete med både BAE System Hägglunds och Försvarsmakten, har STV både erfarenhet och resurser för denna typ av verksamhet. De egna mekanikerna och bilelektrikerna är specialiserade på service, renovering, motorbyten och uppgraderingar av bandvagnar i enlighet med kunders krav. STV kan även erbjuda utbildning av mekaniker till andra kunder som använder bandvagnar i sin verksamhet. I den senaste kursen utbildads även mekaniker för Räddningstjänsten i Skellefteå.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress