- Sedan vi lanserade tjänsten ”Skicka enkelt” inom Sverige har en av de vanligaste frågorna från våra kunder varit om man kan skicka utrikes också. Nu kan man det, säger Niklas Ward, projektledare för ”Skicka enkelt”.

Tjänsten är öppen för såväl privatpersoner, som organisationer och företag.

E-handeln har ökat markant och behovet av en enklare transporttjänst har blivit allt starkare.

- E-handelskunderna kräver möjlighet att göra beställningar tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Det traditionella sättet att boka en beställning via telefon är ju låst till kontorstid och att teckna avtal hos oss tar vanligtvis ett dygn innan beställningen kan genomföras. Med ”Skicka enkelt” är dessa hinder borta, säger Niklas Ward.