R. Altenstam AB grundades på 1960-talet och huvudinriktningen fram till 2000-talet var hantering av skrot. År 2000 breddades verksamheten med återvinningsverksamhet och tillväxten har varit god. R. Altenstam AB behåller skrot- och metallverksamheten, medan AkkaFrak förvärvar återvinningsverksamheten inom industri- och byggavfall. I dagsläget har R. Altenstam AB kunder i ett flertal branscher, allt från byggföretag och tillverkningsindustri till detaljhandel och kontor.

AkkaFrak tar över de chaufförer och innesäljare som arbetat med industri- och byggavfall på R. Altenstam och de kommer att ingå i det nya affärsområdet Recycling. Sedan tidigare finns tre etablerade affärsområden; Entreprenad, Industri och Logistik.

- AkkaFrak har som mål att växa och ta marknadsandelar genom fusioner, förvärv och allianser. I och med köpet och skapandet av affärsområdet Recycling kommer vi att kunna erbjuda våra kunder fler tjänster inom återvinning och därmed komplettera vårt övriga utbud, säger Lars Heidenberg, VD AkkaFrak.