Skapar nytt affärsområde

AkkaFrakt förvärvar delar av återvinningsföretaget R. Altenstam AB i Malmö. Genom att köpa återvinningsverksamheten inom industri- och byggavfall skapar AkkaFrak det nya affärsområdet Recycling.

R. Altenstam AB grundades på 1960-talet och huvudinriktningen fram till 2000-talet var hantering av skrot. År 2000 breddades verksamheten med återvinningsverksamhet och tillväxten har varit god. R. Altenstam AB behåller skrot- och metallverksamheten, medan AkkaFrak förvärvar återvinningsverksamheten inom industri- och byggavfall. I dagsläget har R. Altenstam AB kunder i ett flertal branscher, allt från byggföretag och tillverkningsindustri till detaljhandel och kontor.

AkkaFrak tar över de chaufförer och innesäljare som arbetat med industri- och byggavfall på R. Altenstam och de kommer att ingå i det nya affärsområdet Recycling. Sedan tidigare finns tre etablerade affärsområden; Entreprenad, Industri och Logistik.

- AkkaFrak har som mål att växa och ta marknadsandelar genom fusioner, förvärv och allianser. I och med köpet och skapandet av affärsområdet Recycling kommer vi att kunna erbjuda våra kunder fler tjänster inom återvinning och därmed komplettera vårt övriga utbud, säger Lars Heidenberg, VD AkkaFrak.

Tidningar inom mediagruppen Swepress