• För Scania Österreich är det en mycket viktig affär av flera olika skäl.

Scania till offentlig sektor i Österrike

Österrikes statliga inköpsorganisation Bundesbeschaffungs GmbH (BBG) och Scania Österreich har tecknat ett avtal om leveranser av upp till 485 Scania Euro 6-lastbilar under de närmaste tre åren. Avtalet är värt omkring 65 miljoner euro.

Lastbilarna ska användas av österrikiska städer, kommuner och andra offentliga verksamheter, bland annat motorvägsoperatören ASFINAG. Lastbilarna ska levereras fram till och med mars 2017.

Ramavtal

Ordern är ett genombrott för Scanias fordon anpassade för samhällstjänst i Österrike. Den omfattar en mängd olika typer av lastbilar, bland annat fordon för vinterväghållning, renhållningsbilar liksom lastbilar utrustade kranar och tippflak. Lastbilarna utvärderades utifrån de tre kriterierna pris, utsläppsnivåer och bränsleförbrukning samt tillgängliga tekniska lösningar.

– Ramavtalet med BBG är den största affären som Scania Österreich har genomfört hittills, säger Christian Teichmann, direktör på Scania Österreich.

– För Scania Österreich är den här affären särskilt viktig eftersom vi uppfyllde BBG:s högt ställda tekniska krav och kan erbjuda en teknisk och affärsmässig lösning, inklusive väl beprövad Euro 6-teknik, för en mängd fordonssegment, säger han.

Fordon av den har typen används normalt av offentliga verksamheter i upp till 18 år innan de tas ur drift. Med 16 servicepunkter över hela Österrike står Scania väl förberedd att leverera service och underhåll för fordonen.

  • MässtidningarTidningar inom mediagruppen Swepress