• Lennart Larsson och Per-Anders ”Perra” Andersson, Borås Bil, har varit framgångsrika i sitt tävlande och tar fram stora skiftnycklar om det krävs. Foto: Clas-Göran Sandblom
  • Sedan länge används robotar och it-teknik i verkstäderna.

Scania och Volvo i akut behov av mekaniker

Bristen på lastbilsmekaniker är akut. Det är ett skäl till att både Scania och Volvo arrangerar tävlingar för unga. Caj Louma vet: - Företträdare för stora företag kan säga så här till mig: 'Jag skulle kunna anställa tolv mekaniker – i morgon'. En annan har sagt: 'Jag vill ha 30 mekaniker – i eftermiddag.

Caj Louma är chef för utbildning och arbetsmarknad inom Transportgruppen.

- Transporttjänsterna i samhället ökar, buss-sektorn ökar. Det är två faktorer som driver på behovet av tungmekaniker, som i flera år betraktats som ett bristyrke. Det behövs fler yngre människor i yrket.

Branschen jobbar hårdare för att få in folk. För att visa att arbetsmiljön, i ljusa och trevliga lokaler, är bra. Och att datorerna är ett hjälpmedel.

- Min bild är att Volvo och Scania är engagerade i frågan, absolut. Ett av våra uppdrag är att jobba med kompetensförsörjning till motorbranschen. Vi gör vad vi kan för att synliggöra den yrkesrollen och vilka möjligheter det finns.

Unga människor lyfts fram som exempel.

- Vi tar ut yrkesvägledare och arbetsförmedlare i verkligheten för att visa hur det ser ut. Och informerar om vad jobbet går ut på. Vi besöker högstadieskolor, i snitt 200 varje år, och informerar de elever som står inför gymnasievalet. Vi syns på sociala medier och annonserar i tidningar, säger Caj Louma.

För andra yrkesutbildningar har intresset minskat.

- Men vi har i flera år klarat oss bra. Hyfsat stabilt. Vi har märkte ett trendbrott de senaste tre åren då vår del av årskullarna började växa. Det finns många parametrar som styr de ungas val, debatt i samhället, politik, trender – you name it, säger han.

Men behovet varierar, i någon region kan det vara mättat.

- I andra regioner kan behovet vara enormt stort.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress