Av Alf Wesik

Den yttra uppsnyggningen är enkel att såväl konstatera som att ha åsikter om. Trenden verkar för närvarande gå mot renare enklare linjespel i hyttdesign, och Scania har minskat sina luftintag, näsvingarna, och gjort hela linjespelet mer slätt.

Mer slätstruket, kanske någon säger, mer elegant, säger någon annan. Men Scania kan dessutom huka sig bakom faktum att luftmotståndet självklart minskar med färre utstickande detaljer.

Men uppsnyggningen innanför skalet är svårare att konstatera, så där självklart enkelt. Vi motorjournalister är mycket vana att matas med procentsatser hit och dit, tre procent mindre luftmotstånd, tre procent mindre rullmotstånd, tre procent längre intervaller mellan oljebyten – och varje gång, ställer man sig tveksam, eftersom det omöjligen kan kontrolleras i en hast.

Men fakta kvarstår, om man ser tillbaka tio-femton år, och jämför såväl bränsleförbrukningar, som andra enkelt kontrollerbara fakta, så är det en markant förbättring. Frågan är dock om procenten riktigt räcker till om alla uppgivna siffror ska adderas.

Chauffören viktig

Denna gång uppger Scania att bränsleförbrukningen, tack vare en radda tekniska uppgraderingar och justeringar, minskar med upp till åtta procent, med den nya bilen Scania Streamline ur G- och R-serien.

Det låter väldigt mycket, men då ska vi veta att det är en övre mest gynnsam siffra, som angivits, samt att många av de viktigare konkurrenterna redovisar likartade siffror.

Trots en rad olika förbättringar så är det ändå föraren som med sin egen kompetens står för den allra största delen av besparingen. Gott så, och kanske en tröst i tider när teknikintåget verkar göra allt mer av det gamla hederliga chaufförsjobbet.

-Ja, men vi inser att chauffören har en mycket viktig roll, så därför satsar vi mycket dels på gemensam kompetensutveckling tillsammans med åkerier och enskilda chaufförer, säger Christoffer Podgorski, ansvarig för Scania Trucks.

Ständigt uppkopplad

De största nyheterna på nya Scania Streamline handlar således om bränsleförbrukningen, om nyheter på drivlinan, om luftmotstånd samt om nyheterna på bilens interna övervakningssystem, vilket minskar tiden på verkstaden och hjälper till att göra körningen mer effektiv.

-Bilen är i princip alltid uppkopplad , den kommunicerar konstant via internet såväl med föraren genom till exempel en app i mobiltelefonen, befintligt ombordsystem Fleet Managemant, eller med verkstaden. Systemet kallas Scania Remote diagnostics, fortsätter Podgorski.

Vid presentationen ställdes frågan om ständig uppkoppling är framtiden. Nej, svarade Scania, det är verklighet redan idag.

-Det är redan idag cirka 30 000 Scania lastbilar uppkopplade via den här tekniken.

- Åkeriet kan via det här systemet, såväl som den enskilde chauffören, få en överblick över hur det står till med bilen. Hur serviceintervallerna ligger, om något måste justeras och så vidare. Den nya appen som exempelvis kan laddas ner till förarens mobiltelefon, gör att han eller hon enkelt kan beskriva fel, som spruckna lyktglas, eller vad som helst, till utvald verkstad eller det egna åkeriet, säger Karin Rådström på Scania Fleet Magagement.

Felrapporter på instrumentpanelen skickas samtidigt automatiskt till verkstaden eller åkeriet. Denna åtgärd minimerar kontroll- och servicetiden markant. Men även systemfel och andra misstänkta brister kan skickas och diagnosticeras automatiskt, till och med under färd utan att störa föraren.

Olika lägen

En ny version av Scania Opticruise med automatisk koppling som gör att alla nu har tillgång till en fullt automatväxlad lastbil.

-Växellådan i denna nya generation har försetts med helt ny mjukvara som ska förenkla tillvaron för chauffören, samtidigt som den hjälper till att spara bränsle. Denna mjukvara kan bland annat användas till att i varje given tidpunkt ge maximalt kraftuttag till bilen med den ekonomiskt bästa växeln och det bästa varvtalet.

Det är Martin Ewaldsson, på Scania Powertrain control, som berättar att de tidigare lägena Power mode, och Offroad mode, som komplement till Standard mode - nu även kompletterats med Economy mode. Det senare ekonomiläget samarbetar automatiskt med den nya förutseende färddatorn, som jobbar topografiskt mot terrängen ett stycke framför bilens front.

Power mode används när maximal snitthastighet ska erhållas, Offroad mode när fordonet hela tiden ska ge bäst grepp och Economy mode när bästa driftsekonomi ska erhållas. För att ytterligare förstärka individuella inställningsmöjligheter kan olika ”mode” kombineras, exempelvis kanske en timmerbilsförare i vissa lägen samtidigt vill ha maximal Power mode och Offroad mode.

Unik på marknaden

Nya Euro 6 motorer finns nu tillgängliga upp till den största 16-liters 730-hästaren. Liksom med stegen 250 hästar, 280, 320 och 360 i niolitersmotorn, samt 370, 410, 450 och 490 i 13-litersmotorn och slutligen 520, 580 och 730 hästar i 16-litersmotorn. Vissa använder sig av endast SRC teknik, medan 450 hästaren upp till 580 hästaren jobbar med ett system med både EGR och SCR.

Vid tiden när nya Euro 6 träder i kraft kommer Scania att ha en full portfölj med godkända motorer. Under tiden fortsätter utvecklingsarbetet på befintliga samt nya motorer. Exempelvis kan nämnas att 450- såväl som 490-hästarsmotorerna får 50 ytterligare Nm i sitt nya Euro 6 utförande, till 2 350 respektive 2 550 Nm.

Men vad är det då som gör att Scania kan utlova en bränslebesparing på upp till åtta procent. Vi får veta att den senaste generationen Euro 5, men framför allt Euro 6, är mer ekonomiska än de första.

-Det har bland annat kunnat åstadkommas genom att drivlinans effektuttag betydligt mer träffsäkert har kunnat anpassas till fordonets behov i varje given stund. Och detta mycket tack för den nya topografiska färddatorn.

Det är Magnus Mackaldener som berättar om tekniken bakom de nya motorerna.

-V8-tekniken som används i de största motorerna i Euro 6-utförande är unik på marknaden, säger han. Nya 520 och 580 hästars motorerna är baserade på 16,4 litersblocket som introducerades redan 2010. Men nu har V8:orna både EGR och SCR teknik. De har naturligtvis även Scanias insprutningssystem och en variabel turbo.

Han berättar att de nya motorerna är mycket kraftfulla, särskilt vid låga varvtal, vilket ju tilltalar såväl förare som ekonomichefer. Maximalt vridmoment är 2 700 Nm för 520 hästaren och 2 950 Nm för 580 hästaren. Bränsleförbrukningen utlovas samtidigt inte vara högre än för motsvarande Euro 5 motorer. De nya vinklade motorerna förses samtidigt med nya större ljuddämpare för att klara det högre avgasflödet.

För att ytterligare förbättra körbarheten utrustas de nya bilarna med nya AdBlue tankar på upp till 100 liter. Det finns även nya modeller som placeras inne i bilens ram, och inkräktar därmed minimalt på viktigt utrymme som istället kan användas för extra diesel eller annan extrautrustning.

Luftströmmar

Det övergripande målet vid konstruktionen av nya Scania Streamline har haft två delmoment, dels lägre bränsleförbrukning, dels kortare tid när bilen inte används i drift. Förbättringarna har främst tagits fram för att passa fjärrtransporter av olika slag, men givetvis kommer förbättringarna att komma alla modeller till del i sinom tid.

Leveranserna kommer att starta denna sommar och i takt med att de börjar rulla på vägarna kommer många att känna igen sig, eftersom förra versionen av Streamline fick näst intill kultstatus på 90-talet.

-Vi har helt enkelt fokuserat på utseendet, vilket vi tycker är nog så viktigt, men framför allt på luftflödet. Hörnen har rundats av och alla luftströmmar har studerats noga för att optimeras. Vi vill påstå att vår nya Scania St reamline hytt är den mest aerodynamiska på marknaden, säger Catharina Modahl-Nilsson, ansvarig för hyttutveckling.

En del av denna utveckling infördes redan 2009 när luftströmmarna runt hytten och genom motorutrymmet, fick en nödvändig uppgradering i samband med att Euro 6 standarden förbereddes. Solskyddet har fått en helt ny utformning samt har ny ljusteknik gjort att lyktorna har kunnat göras mindre och med ett mer modernt formspråk. Solskyddet har fått öppna ytor vid de yttre hörnen så att luften kan passera förbi bilen utan att fångas inne under solkepsen. Detta reducerar dessutom vindljudet interiört.

Stor besparing

Även interiört är Scania Streamline helt ny. Det första intrycket är stolarna, både förarstol och passagerarstol, som är exklusivt framtagna av Recaro efter Scanias kravlista. I paketet ingår bland annat möjlighet till ventilerade säten, helt nya textilier och nydesignade lösningar och tillbehör.

Sammanfattningsvis så handlar mycket om driftsekonomi, när nya Scania Streamline, ska beskrivas – men av en given anledning. Scania säger själva att en besparing på upp till åtta procent kan åstadkommas, men om vi rundar av den siffran till fem procent, så innebär det vid en snittkörning på 15 000 mil per år, cirka 2 000 liter bränsle per år, eller knappa 30 000 kronor.

Ännu mer anmärkningsvärd siffra som det gäller varje lastbil. Och varje år.