Den nya färjan byggs i Lettland och Finland. Hon har redan sjösatts i Riga och efter ytterligare stålarbeten, torrsättning och montering av propelleraggregat, förflyttas hon i november till Nystad i Finland för vidare installationsarbeten och slutförande.

Fartyget är 100 meter långt och 18 meter brett. Det byggs för en last på max 600 ton och har utrymme för 80 bilar och 297 passagerare. Maxfart är 11 knop. Unikt för detta fartyg är att det byggs med tre filer som anpassats särskilt för tunga transporter. Skrovet är utformat så, att bränsleförbrukning och emissioner hålls på en låg nivå. Tack vare modern fartygsteknik kan vägfärjan framföras av en besättning på endast två personer.

De frigående fartyg som rederiet investerat i under senare år, har namngivits med astronomi som tema. Det finns en stark koppling mellan sjöfart och astronomi, både med tanke på forna tiders skickliga navigatörer och till dagens satellitbaserade navigering.

– M/s Saturnus bidrar till en starkt förbättrad kapacitet, vilket kommer att ge ringar på vattnet för hela vägfärjeverksamheten, säger rederichef Anders Werner.