• De är unika. Sista klassen, anläggning/ maskin vid Anders Ljungstedts gymnasium där körkortutbildning ingår för blivande maskinförare. Stående från vänster: David Edlund, Johan Frisell Eriksson, Fredric Gustafsson Jimmy Johansson och Magnus Nilsson. Sittande: Martin Nilsson, Philip Pettersson, Maria Rydin, Andreas Wadell, Mikaela Wahlström, Tobias Wångman.
  • Inte glad. Uno Hallgren ser de nya reglerna som ett sabotage mot en väl fungerande utbildning. Han säger att eleverna i fortsättningen tvingas ut i arbetslöshet istället för till ett väntande jobb.
  • Obegripligt att eleverna ges en smalare utbildning. Lena Lundström tycker att yrkesskolorna borde fungera tvärtom.

Sämre utbildning för maskinförare

Körkort för lastbil kommer inte längre att ingå i utbildningen till maskinförare. - Ett enormt misslyckande. Som det varit hittills har våra elever fått jobb direkt efter skolan. Nu kommer många att gå ut i arbetslöshet, anser Claes Karlsson, lärare och mentor på en av landets största gymnasieskolor.
Behovet av maskinförare är stort. Men staten ger med ena handen, satsningar på 500 miljarder till vägar, broar, järnvägar och annan infrastruktur. Men tar med den andra, slopar körkortsutbildningen för de elever som hittills haft en väntande anställning.
De elever som ska köra hjullastare och grävmaskin har alltid fått ett BC-körkort under utbildningen.
- På mindre entreprenadfirmor kan en maskinförare exempelvis sättas in att köra material. Eller för att flytta den egna maskinen med lastbil till en annan arbetsplats. Ett körkort ger en större bredd i yrket, säger Claes Karlsson, lärare på Anders Ljungstedts gymnasium i Linköping.
En skola som har en lång erfarenhet av att utbilda maskinförare.

Smalare
Försämringen för blivande maskinförare skedde i samband med gymnasiereformen, GY 11.
- Utbildningen blir smalare. I fortsättningen får eleverna inte ens ett traktorkort när de slutar. De måste söka jobb utifrån en smalare nisch, säger Claes Karlsson. Nu måste eleverna ta ett lastbilskort privat, till en kostnad av åtminstone 10 000 kronor. Istället för att gå en ljus framtid till mötes, nu när dessutom pensionsavgångarna är stora, tvingas de ut på en osäker arbetsmarknad.

Återvändsgränd
Uno Hallgren, regionchef i Västra Götaland samt Värmland och Kungsbacka:
- Den tolkning som nu ges är ett rent sabotage mot den utbildningen. Killar och tjejer får utbildning på en maskin som de inte får köra på normala vägar. De företag som är i behov av deras tjänster kan inte anställa. Därmed hamnar ungdomarna i en knepig situation.
Hallgren säger att det är högst olyckligt att det blivit så här.
- Med tanke på att maskinerna är extremt dyra, så är det en dyr utbildning. Därför är kostnaden för körkort marginell. För den enskilde, en elev utan inkomster, är utgiften för körkort ett hinder. Många av de elever som är lämpade för utbildningen söker sig någon annan stans.
Han tror att många företag kommer att tveka anställa någon utan körkort eller att ta på sig den kostnaden.

Ofattbart
Lena Lundström är regionchef vid Maskinentreprenörerna, ME, i Östergötland och Södermanland:
- Helt obegripligt att yrkesutbildningen försämras, den borde förstås breddas. Vår sektor söker med ljus och lykta efter maskinförare. Jobben borde vara säkrade med de miljarder som regeringen nu pumpar in i stora infrastrukturprojekt.
Nu vädjar ME i första hand till utbildningsministern och arbetsmarknadsministern för en återgång till det gamla.
  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress