Roslunds Bil AB hade 2012 en omsättning på 32,6 miljoner kronor vilket var en ökning med 44 procent jämfört med 2011. Roslunds Bil AB tvingades i februari 2013 ansöka om företagsrekonstruktion vilken nu är under avslut efter att Rybro Lastbilar AB köper verksamheten och fastigheten säljs.

Bakgrunden och förklaringen till att Roslunds Bil AB tvingades ansöka om företagsrekonstruktion var flera men utgörs av kombination av en större kundförlust i den av företaget byggda flishuggbil, längre tids underkapitalisering i och med den högre omsättningen som krävde mer kapital, hög räntebelastning och förändrade betalningsvillkor från företagets största leverantör.

- Rybro Lastbilar största styrka är dess åtta anställda som har en djup kunskap av tyngre fordon kombinerat med förmågan att lyssna på våra kunder i kombination med kostnadseffektiva lösningar och nöjda kunder. Företagets unika koncept att kombinera miljögodkända begagnade chassier med nya eller nästan nya kranar och påbyggnader har för kunderna visat sig vara en lönsam kombination. Kundnyttan är speciellt fördelaktig i applikationer där en ny kran och påbyggnad spelar större roll än att chassit är nytt, säger VD Håkan Rydbergh.

Till dags datum rullar över 80 av företagets fordon över hela Sverige. Företagets kran och lastväxlare och kran och flakbilar har visat sig efterfrågade och en fungerande lösning för såväl mindre som större entreprenörer, kommuner, anläggningsföretag och återvinningsbolag.