Rototilt satsar i Finland

Bildandet av Rototilt OY i Aura innebär att Rototilt stärker sin närvaro och är ett steg i en internationell satsning där Finland är en viktig del. – Rototilt OY poängterar den viktiga rollen Finland har som marknad. Det är också ett lyft för verksamheten att vi nu integreras med moderbolaget, säger Jukka Hautala, Country Manager.

Rototilt har varit etablerade i Finland sedan 2008 med kontor för försäljning, support, service och reservdelar. För de finska kunderna kommer bildandet av dotterbolaget innebära en rad fördelar. Bland annat kommer det bli enklare för kunden att göra affärer eftersom att de kan betala direkt till det finska bolaget. Samtidigt kommer lagerhållning av reservdelar ses över och optimeras för att ge ännu snabbare service.

– Som Rototiltkund ska man känna sig trygg i alla situationer och att utöka vår närvaro på den finska marknaden förstärker vår kundservice, säger Per Väppling, Försäljnings- och marknadschef Rototilt Group.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress