Robert förstärker BDX-teamet

Efter fem år på BDX och senast som affärschef på affärsområdet Rail har Robert Eriksson rekryterats till tjänsten som ny divisionschef för division entreprenad och tillträder omedelbart.

Division entreprenad är en av BDX fyra divisioner och verkar främst inom större infrastrukturprojekt mot framförallt Trafikverk, kommuner och privat näringsliv. Divisionen omsätter ca 900 miljoner.

– Det känns otroligt spännande och utmanande att få ansvaret att leda BDX entreprenaddivision med alla utmaningar och möjligheter som vi har framför oss. Det finns en otrolig kompentens, engagemang och vilja bland medarbetarna inom divisionen, tillsammans är vi starka, säger Robert Eriksson

Eriksson kommer verka i BDX koncernledning och leda divisionen både strategiskt och operativt på en marknad som är mycket expansiv.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress