Rent från spill och kladd

75 procent av svenskarna upplever att det är ett problem att det spills diesel när de tankar. Varannan svensk tycker det är viktigt att minska dieselspillet och de största problemen är att bilen och man själv blir kladdig, att det är skadligt för miljön och att det luktar illa.

Det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av OKQ8.

OKQ8 byter just nu ut alla dieselmunstycken på landets drivmedelstationer till Dripstop, en pistolventil som minskar det ofrivilliga spillet vid tankning avsevärt, i strävan efter ett spillfritt Sverige. Anledningen till bytet är dels för miljöns skull, dels för att kunderna efterfrågar det.

En undersökning genomförd av YouGov på uppdrag av OKQ8 visar att 75 procent av svenska folket upplever att dieselspillet vid tankning är ett problem, och att varannan svensk tycker det är viktigt att dieselspillet minskas. En av fem personer upplever dieselspillet som ett problem eftersom de både betalat för den spillda dieseln och samtidigt blir kladdiga.

– Vi ser kontinuerligt på olika satsningar för att miljöoptimera våra stationer. Vi har bland annat avrinningsplattor och oljeavskiljare på alla stationer. Installationen av de nya pumpmunstyckena är ytterligare ett steg på vägen. Många kunder upplever att de kan bli kladdiga om händerna vid själva tankningen, något vi tror kommer att elimineras nu, säger Roger Blomstrand, Head of Retail Sales på OKQ8.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress