Rekordvärme i bilhallarna

- Juni var ännu en het månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Nyregistreringarna av personbilar ökade med 26 procent, vilket är sjätte månaden i rad med plussiffror. De totala lastbilsregistreringarna ökade med 14 procent, vilket är sjunde månaden i rad med ökade registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- När vi summerar det första halvåret kan vi konstatera att det har varit en mycket stark fordonsmarknad, där personbilarna ökat med 18 procent, lätta lastbilar har ökat med 13 procent och tunga lastbilar över 16 ton har ökat med 24 procent jan-juni i år.

- Vi tror att den positiva utvecklingen både för personbilar och lastbilar fortsätter under resten av året. Den successiva återhämtningen i den svenska ekonomin, ökade disponibla inkomster hos hushållen, mycket låga räntor och en bra balans på begagnatmarknaden talar för detta, fortsätter Bertil Moldén.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress