Rättelse

I Åkeri & Transport Nr 3 2014 publicerades en annons för Anderson Attachment där vi uppgav att företaget har ett samarbete med Ebco. Detta stämmer ej, samarbetet är avslutat.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress