Trafikanter som stannar till på någon av Trafikverkets rastplatser på vardagar i sommar har goda möjligheter att träffa någon av våra rastplatsvärdar.

Trafikverket ansvarar för många välutrustade rastplatser. Vi satsar hela tiden på att förbättra standard och service och rastplatsvärdarna är en del i det arbetet. Till rastplatsvärdarnas arbetsuppgifter hör bland annat att informera om Trafikverkets verksamhet, dela ut rastplatskartor, svara på frågor och fånga upp synpunkter från trafikanterna.