Premiär för mobil sikt

TerexFinlay presenterade hösten 2013 sin grovsorterare 883 med Spaleck-sikt, den enda mobila sikten med denna lösning på marknaden idag. På årets MaskinExpo, visas maskinen för första gången på en svensk mässa. Utställaren bakom Sverigepremiären är Norditek.

Övre däcket på TerexFinlay 883 Spaleck är utrustat med unika 3D-elemet i trappavsatser, som gör att material såsom textil, plast och andra långa materialbitar inte fastnar i sikten. Mellan avsatserna finns fingrar som vänder materialet ett antal gånger innan det lämnar sikten. Denna lösning på överdäck gör maskinen driftsäker och ger en fraktion utan stickor, remsor eller andra långa materialbitar.

Undre däcket är utrustat med Flip-Flow mattor, som genom vågrörelse håller duken ren och plockar ur allt finmaterial. Den höga accelerationen på siktmediat (upp till SOG) slår hårt och luckrar effektivt upp materialet, vilket optimerar urskiljning av finmaterial. Underdäcket får också, tack vare den höga accelerationen, en självrengörande effekt och minimerar på så sätt tid för rengöring och underhåll.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress