Polisen i Västra Götaland har efter projektet Prevention of Cargo crime, som drevs av Per-Arne Nilsson, utsetts till specialmyndighet för att få bukt med gods- och dieselstölder.

Håkan Carlsson, som var med i styrgruppen, axlade hans mantel. Han blir nu bas för polisens sakkunnighetsmyndighet och chef över fyra man: två samordnare och lika många analytiker.

Kanske poliser

Det är en nationell satsning med Göteborg som bas.

– Sökningen till tjänsterna har varit öppen, det är inte säkert att det blir poliser som får tjänsterna. Det har varit ett 40-tal sökande till varje tjänst. Förhoppningen är att vi ska dra igång i år, men det tar lite tid, säger Carlsson.

Men under tiden, framhåller han, fortsätter det brottsförebyggande arbetet.

– Om vi hinner ska vi genomföra en kartläggning och information till Rikspolisstyrelsen. Vi ska inte vara operativa, vi ska inte ut och gripa någon. Vårt uppdrag blir att förebygga brott – i samverkan med branschen.

Håkan Carlsson försäkrar att detta inte ska bli en papperstiger som gräver ner sig i byråkratin.

– Nej, detta blir bra.

Litet kan vara stort

Gruppen ska ha täta kontakter med chaufförer och åkare.

– Ofta kan enkla åtgärder göra att brottslingarna måste exponera sig mer, så att de stöter på större motstånd och tvingas ta större risker.

Håkan Carlsson ger ett exempel som försvårar dieselstölder.

– Ett företag stängde en port och parkerade fordonen om lott, intill varandra. Det blev besvärligare att komma åt dieseltankarna. Plötsligt upphörde stölderna där.

Larm, bättre belysning, blå eller dna-diesel är enkla saker som enligt Carlsson ger resultat.

Riskerna med kapelltrailrar är solklara.

– Det finns inget att utreda när någon skurit ett kapell. Inga vittnen, inga spår.

Inga småtjuvar

Carlssons specialistgrupp har också som mål att få fler fällande domar.

– För det första har vi en brottsförebyggande del där vi vill få branschen att skydda sig bättre. För det andra ska vi kartlägga var, när och hur stölderna sker, säger Håkan han.

Tyngdpunkten på polisens nya nationella satsning är kartläggning och samarbete med den av diesel och godsstölder hårt drabbade åkeribranschen. Säkerheten har på senare år blivit lidande hos svenska åkerier, till följd av hårdare konkurrens och dumpade löner.

Stölderna av diesel skapar en ond cirkel: Transportköparna vill inte betala för säkerheten, vilket gör att godsstölderna ökar. Samtidigt har lönerna dumpats, vilket inneburit att lastbilschaufförer stjäl diesel för att få en vettig lön, anser Sveriges Åkeriföretag.

Få fällande domar lockar till sig organiserad brottslighet:

– Vi har haft avhoppare från stora kriminella organisationer som berättat hur de försörjt sig på detta. Transportstölder är grundplåten, som sedan kan användas för att finansiera annan brottslighet, säger Håkan Carlsson.

Gränsöverskridande

Samtidigt som polisen startar en nationell specialistgrupp, upprättas ett transportsäkerhetsråd tillsammans med åklagarmyndigheten, tull, fackföreningar och branschorganisationer.

– Det är efter en EU-resolution där man beslutat att det här är ett internationellt problem där man behöver göra gemensamma satsningar för att motverka transportstölderna.

Ett stort problem med brottstypen är att bevisa seriebrottsligheten, enligt polisen. En dieseltjuv som grips med 1 000 liter kommer inte upp i värdena för grov stöld, och släpps samma dag. Straffsatserna är låga för en enstaka stölder. Eftersom ytterst få dieselstölder utreds är chansen stor att även de flitigaste tjuvarna inte får någon större påföljd.

– Vi måste visa domstolarna att detta är människor som till stor del lever på brott men det kräver ett övergripande samarbete. Alla ska med: folk från skatten, åklagare och ekobrott, säger Håkan Carlsson.