Ostindiefararen söker nya ägare

Efter mer än 20 framgångsrika år och en Kinaresa som blev en unik succé kan Stiftelsen Ostindiefararen Götheborg inte längre driva verksamheten vidare. Förhandlingar med olika intressenter, i såväl Sverige som utomlands, har drivits under flera år. Dessa har inte lett till konkreta resultat och Stiftelsen förbereder nu försäljning av skeppet Götheborg då det ej länge finns ekonomiska förutsättningar att driva verksamheten vidare.

- Detta är ett tungt beslut som vi tvingats ta, säger Lars G Malmer, ordförande i stiftelsen Ostindiefararen Götheborg. Vi har i det längsta jobbat för att hitta en lösning som skulle göra det möjligt för skeppet att fortsätta att segla och fungera som den fantastiska plattform för marknadsföring av Sverige och Göteborg som det är.

Seglatserna efter hemkomsten från Kina har möjliggjorts tack vare ett substantiellt finansiellt stöd från stiftarna (AB SKF, AB Volvo, Stena AB, Business Region Göteborg, Göteborgs Hamn samt Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen) som säkrat grundfinansieringen för att hålla skeppet i seglingsbart skick.

- Men nu är denna del av skeppets tillvaro slut. Vi hade gärna sett att hon seglade vidare men kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna inte finns, Stiftelsen skall nu försöka hitta den bästa lösningen för skeppet och en del av processen är att se om det finns intressenter med andra förutsättningar i Göteborg, i övriga Sverige eller på annat håll, som är beredda att engagera sig för att ta över skeppet. Detta för att kunna segla vidare eller på något sätt göra skeppet tillgängligt för göteborgarna också i framtiden, fortsätter Malmer.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress