Trafikverket har bytt beläggning på Ölandsbron under försommaren. Det var ett omfattande underhållsarbete som gjordes där dagens beläggning togs bort och ett helt nytt lager av asfalt lades på. Under perioden begränsades trafiken till ett körfält i vardera riktningen vilket innebar begränsad framkomlighet.