Nytt program av spridare

Nordicc AB som har ett brett program av sand- och saltspridare presenterar nu en efterlängtad nyhet, Snowex SP-1575 med fäste för teleskoplastare. Denna spridare passar perfekt för fastighetsskötsel och gång/cykelvägar där teleskoplastaren smidigt tar sig fram.

Spridaren är på 150 liter, drivs av 12V och sprider de vanligaste halkbekämpningsmaterialen. Spridningsbredden är 1,9 meter och mängd styrs inifrån hytten. Det sitter även en vibrator på behållaren.

Det finns även en modell SP-1875 på 250 liter för större teleskoplastare.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress