Nya regler för trängselskatt i Stockholm

Från och med 1 januari sker förändringar av trängselskatten i Stockholm. Då införs trängselskatt på Essingeleden och trängselskatten höjs till och från Stockholms innerstad. Det beräknas minska trafikflödet på Essingeleden till samma nivå som en sportlovsmorgon.

– Trängselskatt på Essingeleden är en kraftfull åtgärd eftersom Essingeleden har så stor påverkan på annan trafik i Stockholm, säger projektledare Birger Höök på Trafikverket. Vi vet att trängselskatten fungerar. Det blir dyrare för en del, men den totala effekten blir att alla kommer lättare fram.

Essingeleden byggdes på 1960-talet för 80-110 000 bilar per dygn. Idag är den dagliga belastningen cirka 130 000 bilar med toppnoteringar på upp till 170 000 bilar per dygn. Essingeleden är överbelastad med hög trängsel och långa köer som följd. Med Stockholms befolkningstillväxt riskerar man att få än mer trafik. Förbifart Stockholm kommer att vara klar först i mitten på 2020-talet och Essingeleden måste fungera och ha en bra framkomlighet fram till dess. Den trängsel som i morgonrusningen uppstår på Essingeleden påverkar trafiken långt utanför Stockholms innerstad. Till exempel skapas köer i Södra länken för att trafiken inte når upp på Essingeleden.

– Trängselskatt är en effektiv åtgärd som ger effekter redan nu, säger projektledare Birger Höök. På längre sikt behövs en utbyggd infrastruktur för att möta framtida behov i en växande Stockholmsregion. Med trängselskatten påskyndas utbyggnaden av regionens infrastruktur genom att trängselskatten bidrar till finansieringen av bland annat Förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanan. Därmed vidtas åtgärder för bättre trafik såväl på kort som lång sikt.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress