Nya NSAB-bestämmelser vid årsskiftet

Transportindustriförbundet kan nu meddela att nya NSAB-bestämmelser ska börja gälla och vara tillämplig från och med den 1 januari 2016. Beslutet fattades efter att de nordiska förhandlingarna slutförts mellan de fyra speditörsförbunden och representanter för transportköparna.

Bestämmelserna kommer att heta NSAB2015 och kommer att finnas tillgängliga på Transportindustriförbundets hemsida på engelska och på svenska.

- Vi kommer även att publicera versioner på danska, finska och norska. Bestämmelserna kommer att finnas tillgängliga att ladda ner i PDF-format utan kostnad, säger Transportindustriförbundets VD Göran Arkler.

Transportindustriförbundet uppmanar alla speditörer och andra användare av NSAB2000 att från och med den 1 januari 2016 tillämpa dessa nya bestämmelser som vi ser som en uppdatering och anpassning till rådande verksamhetsförhållanden idag.

  • Mässtidningar    Tidningar inom mediagruppen Swepress