De tre sista åren på ericsson var hon ansvarig för produktutveckling och produktledning vid Ericsson Cables & Interconnect, på enheterna i Falun, Hudiksvall och Kista. Marie beskriver sig själv och sina främsta egenskaper som att hon är prestigelös, men ändå handfast. Hon är öppen för dialog, men när ett beslut har fattats då ser hon till att genomföra det.

Marie Nilssons första arbetsuppgiften blir att tillsammans med ledningsgruppen verka för mål och strategier inför nästa år. Fokus kommer att ligga på tillväxt, speciellt genom att växa på större kunder. Efter ett introduktonsprogram på tre veckor är planen att Marie under november och december ska besöka Sunfabs dotterbolagen och de större distributörerna runt om i världen.